Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Transparency Ukraine

В усьому, що ми робимо, ми завжди розпочина?мо ?з питання до себе: “Як ми можемо створити дещо б?льш ц?нне ?для людей, як? живуть, страждаючи в?д тяжких хвороб?"

В ?нтересах пац??нт?в вир?шальною для нас ? т?сна сп?впраця з профес?оналами з надання медичних послуг та з орган?зац?ями, як? пропонують? нам безц?нне та експертне знання для забезпечення р?шень щодо пол?пшення життя та л?кування пац??нт?в. Цей вза?мозв’язок на даному етап? вн?с значн? ?нновац?? у надання медичних послуг та призв?в до позитивних зм?н якост? життя численних пац??нт?в.

Ми прагнемо п?дтримувати висок? стандарти етики та чесност? у наших вза?мов?дносинах.? Ми р?шуче в?римо у те, що гарантування прозорост? наших ф?нансових вза?мов?дносин з профес?оналами з надання медичних послуг ? необх?дним для зб?льшення дов?ри з боку пац??нт?в.? Пац??нтам потр?бно знати, що вони можуть дов?ряти сво?м л?карям, коли т? рекомендують, приписують, та зд?йснюють ?в?дпов?дний догляд та л?кування на п?дстав? виключно кл?н?чних факт?в та досв?ду.

Як компан?я-член EFPIA (?вропейсько? федерац?? фармацевтичних виробник?в та асоц?ац?й), ми прагнемо задовольнити вимоги Кодексу розкриття EFPIA ? в?дпов?дно зв?тувати про наш? передач? кошт?в перед зац?кавленими особами, ?зайнятими наданням медичних послуг.

Якщо у Вас ? будь-як? питання щодо ?н?ц?атив ?з дотримання прозорост? або стосовно зв?т?в, будь ласка, зверн?ться до?м?сцево? поштово? скриньки.

?
?
image description
?

2018 report

Report

2017 report

Report

2016 report

Report

В?дмова в?д в?дпов?дальност? за порушення конф?денц?йност?

Публ?кац?я перенос?в вартост? Одержувачам спрямована на складання зв?тност? щодо вартост? (в грошов?й або не грошов?й форм?) для НСР/HCO, з якими наша компан?я сп?впрацю?/з якими ма? в?дношення, зг?дно ц?лей ? положень, включених у в?дпов?дн? норми. ?ндив?дуальн? розкриття були погоджен? з окремими Одержувачами – така згода була надана для забезпечення в?дпов?дност? з чинними нормами, як? наша компан?я зобов’язалася виконувати.

Ц? публ?кац?? не дають загальний дозв?л тим, хто використову? наш веб-сайт або нац?ональн? платформи, проводити додаткову обробку даних фах?вц?в в област? охорони здоров'я.

Для повного розум?ння зв?тност?, включено? в наш? розкриття ?нформац??, опубл?кован? на цьому веб-сайт?, ми посила?мося на Методолог?чн? пояснення, що пояснюють сенс ? зм?ст переносу вартост?, яка включа?ться в зв?тн?сть.

爱导航