Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Transparency Sweden

Vad vi ?n g?r b?rjar vi alltid med att st?lla oss sj?lva fr?gan “Hur kan vi skapa merv?rde f?r personer med sv?ra sjukdomar?".

Med tanke p? patienternas b?sta ?r det mycket viktigt f?r oss att ha ett n?ra samarbete med h?lso- och sjukv?rdspersonal samt organisationer, eftersom vi p? s? s?tt f?r v?rdefull och sakkunnig information som vi beh?ver f?r att kunna erbjuda l?sningar som f?rb?ttrar patienternas liv och behandlingar. Samarbetet har hittills ?stadkommit betydande innovationer inom h?lsov?rden och f?rb?ttrat livskvaliteten f?r ett stort antal patienter.

Vi str?var efter att i v?rt samarbete uppr?tth?lla en h?g standard i fr?ga om etik och integritet. Vi ?r ?vertygade om att det ?r mycket viktigt att s?kerst?lla att v?ra v?rde?verf?ringar till h?lso- och sjukv?rdspersonal ?r transparenta f?r att ?ka patienternas f?rtroende. Patienterna b?r kunna lita p? att l?karen rekommenderar, f?rskriver och administrerar l?mplig behandling uteslutande baserat p? kliniska bevis och erfarenhet.

Som ett medlemsf?retag i den europeiska branschorganisationen EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations) har UCB ?tagit sig att f?lja transparensreglerna i EFPIA:s uppf?randekod och att rapportera v?rde?verf?ringar till akt?rer inom h?lso- och sjukv?rden i enlighet med dessa regler.??

Om du har fr?gor g?llande transparensinitiativet eller rapporteringen kan du g?rna kontakta oss p? TransparencySweden@ucb.com.

Metodologisk Notering

?

2018 EFPIA Report

Report

2017 EFPIA Report

Report

2016 EFPIA Report

Report

Data Privacy Disclaimer

Syftet med publicering av v?rde?verf?ringar till mottagare ?r att rapportera v?rde?verf?ringar (monet?ra eller andra f?rm?ner) till HCP (h?lso- och sjukv?rdspersonal) eller HCO (h?lso- och sjukv?rd) som v?rt f?retag samarbetar med eller har relationer till, enligt de m?l och best?mmelser som ing?r i till?mplig uppf?randekod. Enskilda mottagare har gett sitt samtycke till rapportering p? individniv? ? s?dant samtycke har getts f?r att m?jligg?ra att publiceringarna ?verensst?mmer med de uppf?randekoder som v?rt f?retag har undertecknat.

Dessa publiceringar ger inte ett allm?nt tillst?nd f?r dem som har tilltr?de till v?r webbplats eller till nationella plattformer att ytterligare bearbeta h?lso- och sjukv?rdspersonalens data.

F?r en god f?rst?else av rapporten som publicerats p? denna webbplats h?nvisar vi till metodbeskrivningen som klarg?r betydelsen och inneh?llet av de rapporterade v?rde?verf?ringarna.

爱导航