Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Transparency Norway

I alt vi gj?r, starter vi alltid med ? sp?rre oss selv ”Hvordan kan vi gi mennesker som har alvorlige sykdommer et bedre liv”?

Det er i pasientenes interesse at vi samarbeider med tett helsepersonell og helseorganisasjoner. Dette gir oss uvurderlig ekspertkunnskap slik at vi kan finne l?sninger som bedrer pasientenes liv og behandling. S? langt har denne relasjonen bidradd til betydelig innovasjon innen helse, og har gitt mange positive endringer i livskvaliteten for mange pasienter.

Vi streber etter ? opprettholde h?y standard for etikk og integritet n?r det gjelder samhandling. Vi mener at det ? sikre ?penhet med hensyn til finansielle relasjoner med helsepersonell er viktig for ? ?ke pasientenes tillitt. Det er viktig at pasientene kan stole p? at legen anbefaler, forskriver og gir riktig behandling, og at kun er basert p? kliniske bevis og erfaring.

Som et EFPIA-medlem (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations), er selskapet derfor forpliktet til ? oppfylle kravene om offentliggj?ring i henhold til EFPIA Disclosure Code, og av den grunn rapportere verdioverf?ringer som gj?res til helsepersonell og helseorganisasjoner.

Dersom du har sp?rsm?l om tiltak eller rapporter som offentliggj?res, ta kontakt med?TransparencyNorway@ucb.com.

Global Metodenotat

?

EFPIA report 2018

Report

EFPIA report 2017

Report

EFPIA report 2016

Report

Datasikkerhets Ansvarsfraskrivelse

Offentliggj?ringen av verdioverf?ringer har som m?l ? rapportere verdiene som mottas av helsepersonell og helseorganisasjoner som ?firma XX? samhandler med, i samsvar med bestemmelser i gjeldende norsk bransjeregleverk og i samsvar med norsk lov, herunder personopplysningsloven. Individuelle mottakere av verdioverf?ringer som er inkludert i rapporten har gitt sitt samtykke til UCB Pharma AS f?r offentliggj?ring av personopplysningene.

Dette samtykket inneb?rer ikke tillatelse for andre som finner informasjon via v?r webside, eller via annen nasjonal plattform, til ? foreta ytterligere bearbeiding av personopplysningene om helsepersonell. For ? f? en god forst?else av informasjonen som publiseres anbefaler vi ? lese metodenotatet som beskriver form?l og innhold av de rapporterte verdioverf?ringene.

爱导航