Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Transparency Hungary

Bármit is teszünk, el?sz?r mindig ezt kérdezzük magunktól: “Hogyan teremthetünk mind t?bb értéket a súlyos betegségekben szenved? emberek számára?”

A betegek érdekében nagyon fontos számunkra, hogy szorosan együttm?k?djünk az egészségügyi szakemberekkel és szervezetekkel, akik felbecsülhetetlen érték? szakmai tudást biztosítanak számunkra ahhoz, hogy olyan megoldásokat találjunk, amelyek javítják a betegek életmin?ségét és ellátását. Ez a kapcsolat már eddig is jelent?s újításokhoz vezetett az egészségügyben, és pozitív változásokat eredményezett sok beteg életmin?ségében.

Arra t?rekszünk, hogy az együttm?k?déseink során folyamatosan etikusan, k?vetkezetesen és tisztességesen járjunk el. Szilárd meggy?z?désünk, hogy az átláthatóság biztosítása az egészségügyi szakemberekkel folytatott pénzügyi kapcsolataink során alapvet? fontosságú a betegek bizalmának n?velése érdekében. A betegeknek tudniuk kell, hogy bízhatnak abban, hogy kezel?orvosuk a megfelel? ellátást és kezeléseket ajánlja, írja fel és alkalmazza náluk, kizárólag a klinikai gyakorlatban szerzett bizonyítékok és tapasztalatok alapján.

Az EFPIA (Európai Gyógyszergyártók és Egyesületek Sz?vetsége – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) egyik tagvállalataként elk?telezettek vagyunk az iránt, hogy megfeleljünk az EFPIA Transzparencia Kódex (EFPIA Disclosure Code) átláthatósági k?vetelményeinek, és abban, hogy ennek megfelel?en nyilvánosságra hozzuk az egészségügyi partnereinknek nyújtott juttatásainkat.

Ha bármilyen kérdése van a transzparencia kezdeményezésekkel, illetve a k?zzétételi jelentéssel kapcsolatban, kérjük, írjon az alábbi e-mail címre:?TransparencyHungary@ucb.com.

?
image description
?

EFPIA K?zzétételi jelentés 2018

K?zzétételi jelentés

EFPIA K?zzétételi jelentés 2017

K?zzétételi jelentés

EFPIA K?zzétételi jelentés 2016

K?zzétételi jelentés

Adatvédelmi tájékoztatás

Az UCB az EFPIA Transzparencia Kódex célja és rendelkezései értelmében nyilvánosságra hozza az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek számára nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatásai részleteit. Mivel az UCB elk?telezett az iránt, hogy a megfelel? adatvédelmi t?rvények betartásával járjon el, az egyéni kedvezményezettek neve alatt t?rtén? k?zzététel esetén az UCB biztosítja, hogy az aktuális k?zzététel el?tt megkapja az érintett egészségügyi szakemberek egyéni hozzájárulását.

Az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek számára nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások nyilvánosságra hozatala az UCB weboldalán, illetve egyéb nemzeti weboldalakon nem jogosítja fel az oldalra látogatókat arra, hogy bármilyen egyéb módon kezeljék az egészségügyi szakemberek és egészségügyi szervezetek k?zzétett adatait.

A jelen weboldalon k?zzétett adatok megfelel? értelmezése érdekében kérjük, tájékozódjon az UCB Módszertani Leveléb?l, amely részletes magyarázatot biztosít a k?zzétett juttatások természetére és tartalmára vonatkozóan.

爱导航