Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Transparency?Finland

Kaikkea toimintaamme ohjaa itsellemme aina ensin esitt?m?mme kysymys: “Miten voin luoda enemm?n arvoa niille, joilla on jokin vaikea sairaus?"

Tiivis yhteisty? terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa on meille ehdottoman t?rke?? potilaiden edun vuoksi: n?ilt? toimijoilta saamme mittaamattoman arvokasta ja asiantuntevaa tietoa, jonka perusteella voimme tarjota potilaiden el?m?? ja hoitoa parantavia ratkaisuja. T?h?nastinen yhteisty? onkin jo synnytt?nyt merkitt?vi? terveydenhoidon innovaatioita ja kohentanut lukemattomien potilaiden el?m?nlaatua.


Haluamme perustaa yhteisty?mme korkeisiin eettisiin periaatteisiin ja lahjomattomuuteen. Uskomme vakaasti, ett? l?pin?kyvyyden varmistaminen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa solmittavissa taloudellisissa suhteissa on v?ltt?m?t?nt? potilaiden luottamuksen lis??miseksi. Potilaiden on voitava luottaa siihen, ett? l??k?ri suosittelee, m??r?? ja antaa asianmukaista hoitoa vain kliiniseen n?ytt??n ja kokemukseen perustuen.

UCB on Euroopan l??keteollisuusliittojen kattoj?rjest?n EFPIA:n (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations) j?senyrityksen? sitoutunut noudattamaan EFPIA:n taloudellisten suhteiden l?pin?kyvyytt? ja julkistamista koskevia ohjeita ja raportoimaan niiden mukaisesti terveydenhuollon toimijoille antamansa taloudelliset etuudet.

Jos teill? on kysytt?v?? taloudellisten suhteiden l?pin?kyvyytt? koskevista asioista tai etuuksien raportoinnista, vastaamme mielell?mme s?hk?postiosoitteessa TransparencyFinland@ucb.com.

Metodologinen Muistio

?

2018 EFPIA Report

Report

2017 EFPIA Report

Report

2016 EFPIA Report

Report

Tietosuoja

Taloudelliset arvonsiirrot (raha tai luontoissuoritukset) yhti?n kanssa yhteisty?ss? toimiville tai yhti??n muunlaisessa yhteydess? oleville terveydenhuollon ammattilaisille tai terveydenhuollon organisaatioille julkaistaan sovellettavissa ohjeistoissa mainittujen tavoitteiden ja ehtojen mukaisesti.?Yksitt?iset arvonsiirtojen saajat ovat antaneet suostumuksen tietojensa julkaisemiseen. T?llainen suostumus on annettu yhti?n hyv?ksymien sovellettavien ohjeistojen noudattamiseksi.?

Tietojen julkaiseminen ei tarkoita, ett? terveydenhuollon ammattilaisten tietojen muunlainen k?sittely verkkosivujemme tai muiden kansallisten julkaisualustojen kautta olisi yleisesti luvallista.

Tietoa t?ll? verkkosivustolla julkistettujen tietojen raportoinnista on menettelytapamuistiossa, jossa selvitet??n raportoitujen arvonsiirtojen tarkoitus ja sis?lt?.

爱导航