Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Transparency Denmark

I alle vores handlinger, starter vi altid med at sp?rge os selv ”Hvordan kan vi skabe mere v?rdi for mennesker, som lever med alvorlige sygdomme?”.

Af hensyn til patienterne er det afg?rende for os at arbejde t?t sammen med sundhedspersoner og organisationer, der tilbyder os uvurderlig ekspertviden for at tilvejebringe l?sninger, som forbedrer patienternes liv og behandling. Dette samarbejde har indtil videre resulteret i v?sentlige nyskabelser i sundhedsv?senet og har medf?rt forbedringer i livskvaliteten hos mange patienter.

I vores interaktion med andre str?ber vi efter at opretholde h?j etisk standard og integritet. Vi er overbeviste om, at det at vise gennemsigtighed i forhold til vores finansielle relationer med sundhedspersoner, er afg?rende for at ?ge patienternes tillid. Patienterne skal vide, at de kan stole p?, at deres l?ges anbefalinger, ordinationer, administration af passende pleje samt behandling udelukkende er baseret p? klinisk evidens og erfaring.

Som medlem af EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industry and Associations) er vi forpligtede til at m?de gennemsigtighedskravene i EFPIAs kodeks, herunder at indberette betalinger til sundhedspersoner.

Hvis du har sp?rgsm?l til initiativerne omkring gennemsigtighed eller indberetninger, kan du kontakte TransparencyDenmark@ucb.com.

Data Privacy Disclaimer

Offentligg?relse af ydelser til modtagere sigter mod at indberette de ydelser (monet?re eller andre ydelser) givet til sundhedspersoner eller organisationer i sundhedssektoren, som vores virksomhed samarbejder med/har relationer til, i henhold til de anvisninger og bestemmelser, som er angivet i de g?ldende kodeks. De individuelle modtagere har givet samtykke til at offentligg?re individuelle informationer - en s?dan tilladelse g?r det muligt, at overholde g?ldende kodeks, hvilket vores virksomhed er forpligtet til.

Disse offentligg?relser giver ikke generel tilladelse for personer, som bes?ger vores hjemmeside eller nationale platforme, til yderligere bearbejdning af sundhedspersonernes data.

For yderligere oplysninger vedr?rende offentliggjorte data p? denne hjemmeside henvises til den metodiske beskrivelse, som pr?ciserer betydningen og indholdet af de offentliggjorte ydelser.

?
爱导航